شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
تغذیه

واحد تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد واقع در طبقه­ی زیر زمین بیمارستان بوده و شامل قسمت های زیر می­باشد:

اتاق کار کارشناسان تغذیه

آشپزخانه

سالن غذاخوری

انبار مواد غذایی

 

همچنین پرسنل این واحد شامل افراد زیر می­باشند:

ناصر خسرو آناهید، مسئول واحد تغذیه

 ناصح اسماعیلی، کارشناس ارشد تغذیه

یوسف شیخی، آمارگیر

 

فعالیت­های این واحد در دو حیطه ­ی زیر می­ باشد:

 

 مشاوره تغذیه و رژیم درمانی، که وظایف این واحد در این حیطه به شرح زیر می­باشند: 

اجرای رژیم­های غذایی دیابتی، کم­نمک، کم­چرب، پرپروتئین، اورمیک، مایعات، اولسریک، صاف شده، دیالیزی و ... برای بیماران با رژیم غذایی خاص بر اساس دستور پزشک یا مشاوره­های انجام شده.

انجام مشاوره­های تغذیه­ای برای بیماران بستری شده در بخش­ها بر اساس درخواست بخش­های مربوطه.

تنظیم رژیم غذایی و توصیه­های تغذیه­ای برای تمامی بیماران بستری شده در بخش دیالیز بیمارستان و پیگیری­­­­­های بعدی.

تنظیم رژیم غذایی و توصیه­های تغذیه­ای برای بخش­های ویژه شامل ICUاعصاب، داخلی، CCU و بیماران ترومایی.

غربالگری بیماران سوء تغذیه بستری در بیمارستان.

آموزش بیماران و همراهان بیمار در مورد رعایت دقیق رژیم غذایی.

آموزش­های لازم برای بیماران ترخیص شده متناسب با نوع بیماری آنان.

همکاری با سوپروایزر آموزشی در جهت اجرای برنامه­های تغذیه­ای برای پرسنل.

شرکت در کارگاه­های آموزشی، سمینارها و کنگره­ها  به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای مورد نیاز.

 

 مدیریت خدمات غذایی، که وظایف این واحد در این حیطه به شرح زیر می ­باشد:

 

تنظیم برنامه غذایی بیمارستان در ماه­ها و فصول مختلف.

نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد شرکت طرف قرارداد (پیمانکار آشپزخانه).

نظارت بر مواد غذایی خریداری شده قبل از ورود به انبار و آشپزخانه و تایید توسط کارشناسان تغذیه.

نظارت بر شیوه ی طبخ غذاها در بیمارستان.

نظارت بر توزیع غذاها در بیمارستان.  

کنترل کیفیت و کمیت غذای سرو شده.

نظارت بر انبار، سردخانه و آشپزخانه بصورت روزانه.

نظارت بر رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان شرکت طرف قرارداد و نیز بهداشت فضاهای فیزیکی موجود و تجهیزات مورد استفاده در آشپزخانه.

نظارت بر تهیه فرمولای گاواژ برای بیمارانی که قادر به تغذیه دهانی نبوده و تغذیه انترال دارند.

نظارت بر آمار غذاهای ارائه شده توسط شرکت پیمانکار به بیمارستان.

رضایت سنجی بیماران بستری و کارکنان از خدمات مدیریت غذایی و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت.