جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
ریاست بیمارستان

نام : دکتر امید

نام خانوادگی : صادق امیری

سمت : رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد

    تلفن مستقیم: 42224870

               تلفن داخلی: 231