سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

نام: محمد

نام خانوادگی : حسن زاده

سمت : کارشناس مسئول آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

:09144421203-42448477

:

---------------------------------------------------------

نام: خالد

نام خانوادگی :محمد مجاور

سمت : کارشناس آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: عزیز

نام خانوادگی :محمدیان

سمت : کاردان آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: ارسلان

نام خانوادگی :اسمعیلی

سمت : کاردان آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: مینا

نام خانوادگی :مدینه

سمت : کارشناس آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: پریسا

نام خانوادگی :محمودی

سمت : کارشناس آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: نسرین

نام خانوادگی :رشه

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: مرضیه

نام خانوادگی :امامی

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: آیلین

نام خانوادگی :آرمان

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: سعیده

نام خانوادگی :بابا خان نژاد

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: مهسا

نام خانوادگی :نظری

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: نازدار

نام خانوادگی :افتخاری

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: سروه

نام خانوادگی :براغ

سمت : بهیار ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: گلاله

نام خانوادگی :عزیزان

سمت : بهیار ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: شلیر

نام خانوادگی :بیداد

سمت : بهیار ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: به یان

نام خانوادگی :صالحی

سمت : بهیار ستاد مرکز بهداشت

---------------------------------------------------------

نام: شیرین

نام خانوادگی :حاج عبدالله پور

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه روستایی عبدالله کرده

---------------------------------------------------------

نام: کامران

نام خانوادگی :حامدی

سمت : کاردان آزمایشگاه(مسئول آزمایشگاه روستایی گوگ تپه)

---------------------------------------------------------

نام: طاهر

نام خانوادگی :رسولپور اقدم

سمت : کارشناس مسئول آزمایشگاه شهری-روستایی امیر المومنین

---------------------------------------------------------

نام: منیره

نام خانوادگی :عبدالهی

سمت : کارشناس طرح آزمایشگاه شهری-روستایی امیرالمومنین

---------------------------------------------------------

نام: شهرام

نام خانوادگی :قادری

سمت : خدمات

---------------------------------------------------------

نام: مینا

نام خانوادگی :سید طاهری

سمت : خدمات

---------------------------------------------------------