جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش اورژانس

معرفی بخش اورژانس:


بخش اورژانس بیمارستان مهاباد به مساحت 450 متر مربع در قسمت ورودی ساختمان بیمارستان واقع شده است. این بخش جهت ارائه بهتر به بیماران اورژانس، به دو بخش درمانگاه عمومی و اورژانس تفکیک شده است. درمانگاه عمومی جنب ساختمان اورژانس واقع شده است و دارای اتاق های ویزیت پزشک، تزریقات خانم و آقا بصورت مجزا و اتاق سرم تراپی می باشد.

بخش اورژانس دارای 3 سالن به شرح زیر می باشد:

سالن شماره 1 یا سالن اصلی اورژانس دارای برانکادر، 4 عدد ویلچر در قسمت ورودی می باشد و در سمت چپ سالن پرستار تریاژ، قرار گرفته است که تمامی بیماران را ارزیابی کرده و براساس وخامت حال بیماران آنها را به قسمت های مختلف بخش ارجاع می دهد. سالن اصلی اورژانس دارای 6 تخت، اتاق CPCR  و اتاق عمل سرپایی می باشد.

سالن شماره 2 اورژانس دارای 8 تخت جهت انجام اقدامات درمانی بیماران می باشد. در کنار هر تخت ساکشن و اکسیژن سانترال قرار دارد.

سالن شماره 3 یا تحت نظر بخش اورژانس، دارای 2 قسمت مردانه، زنانه و کودکان می باشد و 16 تخت دارد. بیمارانی که از طریق اورژانس سرپایی، بستری شده و یا مدت طولانی تحت نظر قرار می گیرند به سالن تحت نظر انتقال داده می شوند. 

بخش اورژانس دارای 7 نفر پزشک عمومی، 3  نفر پزشک متخصص طب اورژانس می باشد که در هر شیفت یک نفر پزشک به عنوان پزشک اورژانس و یک نفر به عنوان پزشک درمانگاه حضور دارند. این بخش دارای 51 نفر پرسنل پرستاری هستند که در هر شیف 9 نفر در بخش اورژانس سرپایی، 2 نفر در قسمت تحت نظر و 2 نفر در درمانگاه حضور دارند. این بخش درای 7 نفر پرسنل خدماتی، 1 نفر بیماربر می باشد. از این تعداد 2 نفر پرسنل خدماتی در هر شیفت حضور دارند و 1 نفر خدمات و 1 نفر بیماربر نیز بطور ثابت در شیفت صبح تحت نظر و تعدادی از شیفتهای عصر حضور دارند.


تجهیزات بخش:


بخش اورژانس دارای دستگاه های مانیتورینگ، D.C شوک، پالس اوکسی متر، پمپ انفوزیون سرم، دستگاه سونوگرافی، وارمرخون، ساکشن و اکسیژن سانترال می باشد.