جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش دیالیز

معرفی بخش:

بخش دیالیز بیمارستان در طبقه همکف بیمارستان قرار دارد و دارای دو ورودی مجزا است، ورودی اول از حیاط بیمارستان و ورودی دوم از راهروی ریاست بیمارستان است. فضاهای بخش  شامل دستشویی همراهان، اتاق همراهان، سالن جهت بیماران آنتی ژن منفی، یک اتاق آنتی ژن مثبت، اتاق RO، اتاق استراحت پرسنل، اتاق پزشک ودستشویی می باشد. بیماران همودیالیزی با در دست داشتن معرفی نامه از استان و دفترچه بیمه وکارت ملی به بخش مراجعه می کند و نوبت جهت همودیالیز داده می شود. بیماران هر هفته 3 جلسه ی، 4ساعته همودیالیز می شوند.

 

نحوه ی کار در بخش:

پرستار، بیمار را از نظر هپاتیت ب ارزیابی می کند و در صورت مثبت بودن هپاتیت جداسازی بیمار در اتاق آنتی ژن مثبت را انجام می دهد. پرستار در بدو ورود و در حین پذیرش در بخش، آموزش های لازم را در مورد کیفیت بیماری، تغذیه، نحوه کنترل راه های عروقی، نحوه کنترل عفونت با زبان ساده و در حد تحصیلات بیمار و تحویل پمفلت های آموزشی به بیمار یا همراهان وی را اجرا می کند. پرستار باید تمام اصول واحتیاط های همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون بین بیماران وکارکنان را رعایت کند(شستن دست ها با آ ب وصابون، استفاده از عینک، ماسک ودستکش لاتکس و هندراب بین بیماران). پرستار فرم رضایت دیالیز و فرم رضایت آگاهانه را به بیمار تحویل و توسط بیمار و همراهان امضاء می گردد. پرستار باتوجه به وضعیت بیمار(بر حسب اضافه وزن وآزمایشات مربوطه)صافی مناسب را انتخاب می کند و دستگاه را به روش استاندارد شستشو و آماده و ست وپرایم می نماید. بیمار را قبل از شروع دیالیز وزن کرده و فشار خون را کنترل و در پرونده ثبت می نماید. پرستار طبق دفتر تقسیم کار بیمار را پذیرش کرده و از او سوالاتی در مورد اختلالات تاکترولیتی مانند اسهال و استفراغ شدید و... را می نماید و راه های دسترسی عروقی را بررسی نموده ودر صورت اطمینان ازکارکرد صحیح آن دیالیز را شروع می کند.

حین دیالیز فشار خون بیمار حداقل ساعتی یکبار و بیماران اورژانسی و بد حال هر 15 دقیقه یکبار توسط پرستار کنترل و ثبت می گردد دور پمپ خون را بر اساس وزن بیمار تنظیم می شود. پرستار بطور مستمر میزان هپارین دریافتی توسط گردش خون خارجی ولخته شدن صافی و خونریزی احتمالی، مخصوصا از محل تزریق سوزن فیستول را کنترل می کند و باید میزان فشار وریدی، مقدار TMP و میزان فشار منفی شریانی را برای جلوگیری از عوارض احتمالی انعقادی و راه عروقی در طول جلسه بطور مستمر را کنترل می کند. پرستار باید در حین دیالیز آموزش های لازم را جهت جلوگیری از خروج نیدل ها و کاتترها و محدودیت غذا به جهت جلوگیری از افت فشار خون را به بیمار می دهد و در تمام ساعات انجام همودیالیز بیمار را از نظر افت فشار خون، تهوع، استفراغ، کرامپ عضلانی، سردرد، افزایش فشار خون، خارش، لخته شدن و...بررسی می نماید. در پایان دیالیز پرستار اول سوزن فیستوله شریانی و سپس سوزن فیستوله وریدی را خارج و با گاز یا پنبه آنها را پانسمان کرده وجهت جلوگیری از خونریزی با دو انگشت تا زمان مورد نیاز تحت فشار قرار می دهد و در صورت وجود کاتتر شستشوی هر دو لاین و هپارینه کردن کاتتر و پانسمان انجام می شود. بعد از قطع دیالیز پرستار موظف است بعد از کنترل خونریزی سفارشات لازم را در مورد مراقبت از خونریزی احتمالی از محل تزریق سوزن ها و مراقبت از راه عروقی در منزل را به بیمار می دهد و بیمار به مدت 20 دقیقه جهت تثبیت وضعیت همودینامیکی در تخت خود به استراحت می پردازد و همچنین پرستار علائم حیاتی بیمار را کنترل کرده و در صورت هر گونه اختلال با مشورت پزشک متخصص اقدامات لازم را انجام می دهد و پرستار باید پس از پایان همودیالیز تا زمان شروع دیالیز بعدی دستگاه را به دقت ضدعفونی و شستشو نموده و دستگاه را به شیفت بعدی تحویل می دهد و کلیه اقدامات انجام شده را در پرونده ثبت و مهر و امضا می کند.