جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش ICU جنرال

معرفی بخش:

در بخش ICU جنرال بیمارانی که نیاز به مراقبت بیشتری دارند بستری می شوند. ا کثرا  مراقبت  با پرسنل و پرستاران  و پزشکان مجرب همراه با دستگاه های کمک کننده قلب و تنفس، پایش و کنترل می گردند. استفاده از روش های جدید جراحی و معالجه بدون وجود ICU  کامل نیست. این بخش در طبقه  اول بیمارستان و دارای چهار تخت مصوب و دو تخت ا کسترا می باشد. با توجه به شرایط بخش هم اکنون اکثر کیس های  بیمارستان در این بخش  بستری می گردد. در بالای هر تخت یک کنسول، یک دستگاه  مونیتورینگ، ECG، BP، O2Sat اکسیژ ن، ساکشن سانترال و دستگاه ونتیلاتور موجود می باشد. تخت ها مجهز به تشک مواج و حلقه های ا ضافی بالای سر بیمار جهت آویزان کردن  سرم  می باشند. تخت ها دوشکن بوده و می توان بالای سر بیمار را تنظیم  نمو د.

 

سرپرستار  بخش:  شادی حسن پور ( کارشناس پرستاری )

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  12 نفر

پرسنل خدمات: 3 نفر

در این  بخش بیماران به دو صورت مستقیم از اورژا نس و یا انتقالی از بخش ها و یا اتاق عمل پذیرش می گردند. در پذیرش از اورژانس بیمار با برانکارد و همراه کادر پرستاری و خدمات پس از هماهنگی لازم و انجام دستورات اورژانس و با دستور کتبی پزشک مربوطه به بخش آورده می شود.

فعالیت های انجام شده در بخش:

بلافاصله پس از پذیرش بیمار باید کلیه اندام ها از نظر کارکرد، سطح هوشیاری، علایم حیاتی، BS، رژیم، توانایی بیمار و پوست بیمار از نظر زخم های فشاری و استعداد ابتلای پوست، بررسی شود و بلافاصله بیمار مونتورینگ گردد تا وضعیت بیمار مشخص شود و در صورت نیا­­ز به ونیتلاتور، قبل از ورود به بخش، دستگاه، ست شده و بیمار وصل گردد. باید تعداد تنفس ها و محل ثابت شدن ایروی و لوله تراشه و ثبت تاریخ ها چک گردد. بلافاصله با پزشک مربوطه تماس گرفته و نتیجه معاینات پرستاری اطلاع و دستورات لازم جهت اجرا ا خذ می گردد. در صورت پذیرش بیمار از بخش ها یا اتاق عمل نیز روتین پذیرش فرقی نمی کند و تمام مراحل اجرا می گردد. ترخیص بیمار از بخش، مگر در صورت ترخیص با رضایت شخصی، در زمان Stable  شدن بیمار، به صورت انتقال بیمار به بخش ها انجام می گیرد. در صورت فوت پس از تسویه حساب و صدور برگه جسد تحویل می گردد.