جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش CCU

      معرفی بخش:

بخش CCU در طبقه اول بیمارستان، ضلع شمالی واقع شده است. این بخش دارای 8 تخت مانیتورینگ دار می باشد. این بخش دارای 4 متخصص قلب می باشد. فعالیت بخش، حمایت و نگهداری از بیماران حاد قلبی می باشد.

 

      سرپرستار  بخش:  عبدالباقی محمدامینی ( کارشناس پرستاری )

      پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  14 نفر

      پرسنل خدمات: 4 نفر

ترخیص بیمار از بخش، مگر در صورت ترخیص با رضایت شخصی، در زمان Stable  شدن بیمار، به صورت انتقال بیمار به بخش ها انجام می گیرد و یا در صورت نیاز جهت ادامه درمان به مراکز مجهزتر اعزام می شوند.

 

      لیست تجهیزات بخش:

تجهیزات بخش شامل 2 دستگاه نوار قلب، دو دستگاه شوک، یک عدد ساکشن پرتابل و 8 تخت مانیتورینگ دار با ساکشن و مانیتور مربوطه می باشد.