جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
بخش ICU مغز و اعصاب

معرفی بخش:

 

بخش  ICUاعصاب در طبقه سوم، جنب بخش مغز و اعصاب می­ باشد. بخش  ICUاعصاب در بهمن سال 1388 با 6 تخت افتتاح و در اردیبهشت  سال 1395 با افزایش 5 تخت، ظرفیت پذیرش 11 بیمار در دو سرویس نوروسرجری و نورلوژی را دارد که در حال حاضر دو متخصص نورولوژی و یک متخصص نوروسرجری فعالیت دارند. بیماران تصادفی و بدحال و اختلال هوشیاری و سکته مغزی و تومور مغزی و گلین باره و بیماران ام اس و بیمارانی که تحت عمل جراحی مغز و ستون فقرات که نیاز به مراقبت خاص بعد از عمل جراحی دارند، در بخش ICU اعصاب بستری می شوند. در هر شیفت کاری چهار نفر پرستار که هر کدام مسئولیت مراقبت از سه بیمار را به عهده دارند، کار می کنند.

 

سرپرستار  بخش:  مریم محمدریحانی

پرسنل پرستاری ثابت با احتساب مسئول بخش:  24 نفر

پرسنل خدمات: 6 نفر ثابت