جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

 

نام : شوکت

نام خانوادگی : تاج الدینی

سمت : کارشناس مسئول بهداشت روان

*********************************************