شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
مقام معظم رهبری می فرمایند:((امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است.))
معرفی

 

 نام : قاسم

 نام خانوادگی : امینی

 سمت : کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت مهاباد

: 4-2442250

***************************************************************************

 

معرفي پرسنل واحد بهداشت محيط ستادمركز بهداشت مهاباد 

 

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن واحد

1

مهندس قاسم اميني

 مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

04442442250

2

مهندس رحيم رحيمي

كارشناس بهداشت محيط

04442442250

3

سوران ارمی

کارشناس بهداشت محيط

04442442250

4

فاطمه مرادی

کارشناس بهداشت محيط

04442442250