معرفی

نام : کامران

نام خانوادگی : چاوشینی

سمت : کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان مهاباد

********************************************

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

کامران

چاوشینی

کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس مرکز بهداشت

2

فریبا

اسکندری

کارشناس واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس مرکز بهداشت